Културен тур - Програма 1

Рилски манастир

София - Рилски манастир - Банско - Мелник - София

Българската култура с нейните многобройни влияния, е резултат от кръстопътното местоположение на страната. Преплитането, смесването, взаимните влияния на култури, нрави, религии на племена и народи, дават това толкова ценно културно-историческо наследство.

Цени: от 395.00

Културен тур - Програма 2

Велико Търново

София - Казанлък - Велико Търново - Рибарица - Вършец - София

Открийте българската култура с нейните многобройни влияния, вземащи дъхът манастири, традиционни малки селца, средновековни градове и нейното тракийско наследство.

Цени: от 650.00

Културен тур - Програма 3

Пловдив

София - Рилски манастир - Пловдив - Велико Търново - София

Културното наследство по българските земи е богато и многообразно. Вълнуващо е докосването до хилядите културни послания, оставени ни от живелите преди нас. Безценно е културно-историческото наследство на древните траки, гърци, римляни, на поколения българи.

Цени: от 635.00

 

---

Гравис България Спа Хотел Ата
 
 • Рилски манастир

  Програма 1

  София - Рилски манастир - Банско - Мелник - София

  цена: 395 €

 • Велико Търново

  Програма 2

  София - Казанлък - В. Търново - Рибарица - Вършец - София

  цена: 650 €

 • Пловдив

  Програма 3

  София - Рилски манастир - Пловдив - В. Търново - София

  цена: 635 €


Дестинации (в процес на разработка)